Op het vorige tabblad hebben we de oxidatie van FADH2 bestudeerd. De oxidatie van NADH verloopt voor het grootste deel gelijk aan de oxidatie van FADH2, met als enige verschil dat NADH zijn elektronen afstaat aan complex I (NADH-Q oxidoreductase) en dat FADH2 zijn elektronen afstaat aan complex II.
Met behulp van de simulatie hiernaast zullen we bekijken hoe dat precies gebeurt.

We gaan nu verder met de oxidatie van NADH.
Tel ook nu weer voor en na het verloop van ieder deel proces het aantal H+-ionen dat zich binnen en buiten het mitochondrion bevindt.

Klik op de play-knop, bestudeer hoe de elektronen-flow en het transport van protonen verloopt.

Je ziet ook nu dat er een stevige H+-gradiënt ontstaat.
Wat is het verschil met de H+-gradiënt die ontstaat bij de oxidatie van FADH2

Ga door met de simulatie door op play te klikken. Bestudeer ook nu weer hoe de H+-gradiënt wordt benut om ADP om te zetten in ATP.

Je ziet dat de opgebouwde H+-gradiënt groot genoeg was om twee ADP om de zetten in ATP, waarbij tevens twee Pi over de mitochondriale membraan getransporteerd werden. Ook nu is de overgebleven gradiënt groot genoeg om nog eens een ½ ADP om te zetten.

Hoeveel O2 werd er bij de oxidatie van één NADH en één FADH2 verbruikt?