The Oxygraph: ATP- synthese

[No canvas support]
µl 

Regulering van de ATP-synthese

In de voorafgaande simulaties is gebleken dat de beschikbaarheid van ADP, in het gekoppelde systeem, bepalend is voor de snelheid van de oxidatie. In deze simulatie wordt de invloed onderzocht van oligomycine, een remmer van de ATP-synthese. Succinaat wordt nu als te oxideren substraat gebruikt.

Uitvoering

  • Start de simulatie,
  • Voeg als substraat succinaat (1 M) (10 µl). De mitochondriën gaan nu zuurstof verbruiken.
  • Voeg weer ADP (30 µl) toe (dit is een overmaat).
  • Voeg als ongeveer 50% van alle zuurstof is opgebruikt 3 µl oligomycine toe.

⇒ Vragen

  1. Laat zien dat de hoeveelheid ADP gezien uw resultaten in de proeven 1. t/m 3. in deze simulatie niet beperkend kan zijn (m.a.w. het effect dat u ziet na toevoeging van oligomycine kan niet liggen aan het op raken van ADP!).
  2. Wat gebeurt er na de toevoeging van oligomycine?
  3. Welke stof zou u toe kunnen voegen om de oxidatie sneller te laten verlopen? (i.e. het zuurstof gebruik, niet de ATP-synthese!) Probeer dat en verklaar uw waarnemingen.