The Oxygraph: Electrode Test

[No canvas support]
µl 

O2-Monitor respons

We gaan nu de respons van de O2-monitor testen door een oplossing van natriumdithioniet toe te voegen. Dithioniet is een zeer sterke reductor en reageert heel snel met zuurstof.
Start daartoe een experiment door rechtsonder op de knop "Start" te drukken. Op het scherm ziet u ook een assenstelsel waarin de zuurstofconcentratie van de oplossing in mM is uitgezet tegen de tijd in minuten. U ziet dat er na enkele seconden een horizontaal lopend "signaal" geschreven wordt, m.a.w. de zuurstofconcentratie in de oplossing blijft constant. Nadat er ongeveer 15 seconden verlopen zijn, voeg je 1 µl dithioniet toe (te injecteren stoffen en de hoeveelheden kun je selecteren via de vensters linksboven in dit rechter schermdeel) door na selectie de knop "Inject" in te drukken. Je zult zien dat de zuurstofconcentratie zeer snel daalt tot 0 mM. De sterke reductor dithioniet zal namelijk de zuurstof snel reduceren. Als de zuurstofconcentratie in de oplossing niet meer verandert druk je op "Stop".
De computer geeft nu het totale reactieverloop weer en heeft de snelheid van het zuurstofverbruik in nmolen per minuut uitgerekend. Deze snelheid wordt weergegeven door met de muis over de O2-monitor te bewegen. Er wordt dan een verticale haarlijn weergegeven met rechtsboven in het kader de tijd en de daarbij behorende zuurstofconcentratie en de snelheid van zuurstof verbruik.
De respons van de "oxygraaf" is goed als de voornoemde snelheid bij gebruik van 1 µl dithioniet ongeveer 2000 ± 100 nmol/min bedraagt.
De oxygraaf is nu klaar voor gebruik, het experimenteren met de oxidatieve fosforylering kan beginnen.
N.B. 1. Als er bij de uitvoering van een experiment wordt gesproken over "na x seconden" dan wordt steeds bedoeld het aantal seconden na de voorafgaande handeling. 2. Lees steeds eerst het hele experiment door, voordat u begint met de uitvoering! Ga naar het volgende Tabblad!