The Oxygraph: Demo

[No canvas support]
µl 

Demo

Om alle facetten van de oxidatieve fosforylering te belichten wordt gedurende deze demo op vaste tijden bepaalde stoffen geinjecteerd in de oxigraaf.

Probeer het proces te volgen, en verklaar het verloop van het zuurstofgebruik door toediening van de betreffende stoffen.

Ga bij elke toevoeging na wat dit voor gevolgen heeft voor de potentiaal over de mitochondriele membraan (ΔΨm), is deze groot genoeg om ATP te sysnthetiseren.

Door met de muis op de punt van de rode pijltjes te gaan staan kunt u zien welke stof op dat moment is toegevoegd!