The Oxygraph: Cyanide

[No canvas support]
µl 

Het effect van cyanide op de ademhalingsketen

De invloed van cyanide op de ademhalingsketen zullen we bestuderen uitgaande van de oxidatie van pyruvaat. Cyanide is een zeer giftige stof en dient dus met de nodige omzichtigheid gehanteerd te worden.

Uitvoering

  • Start de simulatie,
  • Gebruik weer pyruvaat als substraat en een overmaat ADP.
  • Bekijk wat het effect van cyanide (5 µl) op de ademhalingssnelheid is.
  • Zou u het zuurstofverbruik weer kunnen stimuleren door toevoeging van: 2-oxoglutaraat, succinaat, DNP, dithioniet, oligomycine of nieuwe ADP? Verklaar uw antwoord en probeer of het inderdaad werkt.

⇒ Vragen

  1. Welk effect heeft cyanide op de oxidatieve fosforylering? Welke argumenten kunt u hiervoor aandragen?
  2. Schets de ademhalingsketen en de bijbehorende ATP-ase en geef daarin aan op welke plaats dinitrofenol, oligomycine, cyanide en rotenon aangrijpen.