The Oxygraph: AMP vs ADP

[No canvas support]
µl 

AMP vs ADP

De oxygraaf kunt u gebruiken om oxidatie/reductie- en fosforyleringsreacties in het mitochondrion te bestuderen.

AMP kan eenvoudig worden omgezet in ADP via de fosforyleringsreactie:

   AMP + Pi → ADP

of via de conversie met ATP

   AMP + ATP → 2ADP

ADP kan vervolgens verder worden gefosforyleerd naar ATP zoals boven beschreven:

   ADP + Pi → ATP

  • Analoog aan opdracht 1 en 2; hoeveel NADH en/of FADH2 denkt u nodig te hebben om 300 nmol AMP volledig te fosforyleren naar ATP? Bepaal dit aan de hand van het O2-verbruik met behulp van de oxygraaf !
  • 2. De ΔG0` voor de hydrolyse van ATP naar ADP bedraagt -36,8 kJ/mol. Wat verwacht u voor de ΔG0` voor de hydrolyse van ADP naar AMP?