The Oxygraph: Remming type I oxidatie

[No canvas support]
µl 

Remming van type I oxidatie

De plaats waar de in NADH aanwezige energie wordt overgedragen op de ademhalingsketen is een andere dan de plaats waar de energie wordt overgedragen die is opgeslagen in de FADH2 van flavoproteines. De elektronen van NADH worden immers via complex I overgedragen op ubiquinon waarbij proton-translocatie plaatsvindt, terwijl er bij de electronenoverdracht van FADH2 naar ubiquinon geen proton-translocatie plaatsvindt. Dus dit deel van het totale proces draagt niet bij aan de uiteindelijke ATP-productie. Dit verschil in de route van de elektronen wordt gedemonstreerd door de invloed van rotenon op de ademhalingsketen te onderzoeken. Bij deze simulatie worden pyruvaat en succinaat als te oxideren substraten ingezet.

Uitvoering

  • Start de simulatie,
  • Gebruik als substraat nu 10 µl pyruvaat.
  • Voeg weer een overmaat ADP toe.
  • Voeg als ongeveer 50% van alle zuurstof verbruikt is 1 µl rotenon toe. Wat gebeurt er nu?
  • Kijk eens wat er gebeurt als u ook nog succinaat als substraat toevoegt.
  • Beëindig de simulatie door op Stop te drukken als alle zuurstof is opgebruikt.

⇒ Vragen

  1. Verklaar het effect van rotenon op de ademhalingsketen. M.a.w. welk complex wordt door rotenon geremd?