The Oxygraph: ATP- synthese

[No canvas support]
µl 

Regulering van de ATP-synthese

In de voorafgaande simulaties is gebleken dat de beschikbaarheid van ADP, in het gekoppelde systeem, bepalend is voor de snelheid van de oxidatie. In deze simulatie wordt de invloed onderzocht van oligomycine, een remmer van de ATP-synthese. Succinaat wordt nu als te oxideren substraat gebruikt.

Uitvoering

  • Start de simulatie,
  • Voeg als substraat succinaat (1 M) (10 µl). De mitochondriën gaan nu zuurstof verbruiken.
  • Voeg weer ADP (30 µl) toe.
  • Voeg als ongeveer 20% van alle zuurstof is opgebruikt 3 µl oligomycine toe.

⇒ Vragen

  1. 1. Laat zien dat de hoeveelheid ADP (aan de hand van uw resultaten van experiment 1 en 2) in deze simulatie niet beperkend kan zijn. M.a.w. het effect dat je ziet komt niet doordat ADP op is!
  2. Wat gebeurt er na de toevoeging van oligomycine?
  3. Welke stof zou u toe kunnen voegen om de oxidatie sneller te laten verlopen? Probeer dat en verklaar uw waarnemingen.